Aktuality

Stali jsme se součástí projektu Univerzita pro sport!

(19.února 2018)

Vážení golfoví přátelé,

Golf Resort Olomouc se na začátku nového roku zapojil spolu s předními olomouckými sportovními kluby do zajímavého projektu s názvem Univerzita pro sport. Projekt poskytuje zajímavé možnosti a příležitosti nejen studentům Univerzity Palackého, ale také fanouškům partnerských sportovních klubů a občanům města Olomouce se zájmem o sportovní dění. Jeho součástí jsou například studijní stáže, besedy se sportovci, trenéry i odborníky nebo možnost vzájemného využívání sportovního zázemí.

Konkrétní forma spolupráce s naším Golf Resortem Olomouc bude spočívat ve zvýhodněných studentských vstupech jednorázového i dlouhodobějšího charakteru, organizovaných výjezdech do resortu a dalších. Zároveň chceme studentům FTK zprostředkovat to, po čem mnohdy prahnou - zkušenosti s pořádáním sportovních akcí. Tuto možnost poskytuje např. spolupodílení se na organizaci turnajů na veřejném hřišti.

 

 

Autorem projektu je student Univerzity Palackého Michal Zbraněk, který s Golf Resortem Olomouc v minulých letech spolupracoval a podílel se na hladkém chodu turnajového provozu (především z pozice startéra). Projekt reflektuje naši dlouhodobou vizi podpory mládeže a vytváření pozitivní image golfu v očích mladých lidí. Našim trenérům i hráčům TCM zase spolupráce s univerzitou otevírá nové příležitosti, jak obohatit své tréninkové metody.

Na spolupráci v rámci projektu se velice těšíme

S přáním brzkého příchodu jara

Tým Golf Resortu Olomouc 

Zážitky, co mají švih!
kontakt na recepci: +420 581 112 911