Golf Club Olomouc

Golf Club Olomouc byl založen v roce 1993 a od roku 1998 působí v rámci GOLF RESORTU OLOMOUC. Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním a cíli klubu a splňuje podmínky pro vznik členství.

Nový zájemce o členství v Golf Clubu Olomouc musí:

  1. Podat vyplněnou a podepsanou přihlášku, která musí být schválena výborem Golf Clubu Olomouc. Přehled druhů členství najdete zde.

  2. Zaplatit jednorázový vstupní poplatek, přičemž formu zaplacení si může zvolit ze dvou alternativ (jednorázově nebo splátkami v pěti letech)

  3. Zaplatit roční členský příspěvek, který jej opravňuje využívat po dobu sezóny areál GOLF RESORTU OLOMOUC a poskytuje mu další členské výhody.

  4. Zaplatit povinný poplatek určený České golfové federaci – obvykle 400,- Kč/rok

V současnosti má klub více než 750 členů, z toho téměř 200 dětí a mládeže do 18 let. Členové bezplatně využívají veřejné i mistrovské hřiště i tréninkové plochy včetně příslušenství. Klubem je výrazně podporován dětský golf.

Máte-li o členství v Golf Clubu Olomouc zájem, veškeré informace Vám podá sekretářka klubu paní Lenka Klapková, telefon 602 512 822. V případě osobní návštěvy areálu pak recepce resortu.

 

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje činnost dětí a mládeže Golf Clubu Olomouc, z.s.
Statutární město Olomouc podporuje činnost dětí a mládeže Golf Clubu Olomouc, z.s..
Olomoucký kraj podporuje činnost dětí a mládeže Golf Clubu Olomouc, z.s.
Olomoucký kraj podporuje činnost Golf Clubu Olomouc, z.s.

 

Zážitky, co mají švih!
kontakt na recepci: +420 733 691 333