GDPR

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

GOLF RESORT OLOMOUC

Abychom mohli poskytovat námi nabízené služby, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

Správcem osobních údajů je společnost Golf Area, a.s., IČO 25831577 se sídlem Véska 89, Dolany-Véska 783 16, telefon: 581 112 911, e-mail: recepce@golfolomouc.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: evidence návštěvníků areálu a účastníků sportovních akcí konaných v resortu.

Návštěvníci resortu berou na vědomí, a udělují správci souhlas s evidencí svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu. Současně berou na vědomí, že v areálu mohou být pořizovány audiovizuální materiály, které neslouží k marketingovým účelům.  

Abychom mohli nabízené služby zajistit, můžeme zpracovávat tyto obecné prvky osobních údajů: jméno a příjmení, federační číslo, příp. telefon, email.

Ke zpracovávání používáme následující postupy: zaznamenávání, ukládání, vymazání s anonymizací.

Právním důvodem tohoto zpracování je nutnost evidence sportovních návštěvníků resortu. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme vždy do konce daného kalendářního roku, poté osobní údaje mažeme s anonymizací, protože již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, poté již není možné dohledat jakékoliv údaje spojené s konkrétním zákazníkem a jemu poskytnutými službami.

Zpracovávané osobní údaje z turnajů spadajících do kompetence České golfové federace poskytujeme i této sportovní federaci.

Naše systémy jsou zabezpečené v souladu s nařízeními GDPR.

 

 

23.5.2018

Golf Area, a.s.

Zážitky, co mají švih!
kontakt na recepci: +420 733 691 333