Představitelé klubu

Prezident klubu

PhDr. František Kalabis

Viceprezident klubu

MUDr. Lukáš Kalabis

Výbor klubu

PhDr. František Kalabis, MUDr. Lukáš Kalabis, Jaroslav Bejdák, PhDr. Zdenek Zukal, Ing. Petr Vodák

STK

RNDr. Marcela Kalabisová, Ing. Miloš Šauer, Jan Nekl, Josef Čapčuch, Bc. Jan Kalabis

Kontakt - prostřednictvím sekretariátu klubu:

Lenka Klapková

Tel.: 581 112 913
Mobil: 602 512 822
E-mail: sekretariat@golf-olomouc.cz

Zážitky, co mají švih!
kontakt na recepci: +420 733 691 333