představitelé klubu

Prezident klubu

PhDr. František Kalabis

Viceprezident klubu

MUDr. Lukáš Kalabis

Výbor klubu

PhDr. František Kalabis, MUDr. Lukáš Kalabis, Jaroslav Bejdák, PhDr. Zdenek Zukal, Rudolf Ellner

STK

RNDr. Marcela Kalabisová, Ing. Miloš Šauer, Jan Nekl, Ing. Jaroslav Janoštík, Josef Čapčuch

Kontakt - prostřednictvím sekretariátu klubu:

Lenka Klapková

Tel.: 581 112 913
Mobil: 602 512 822
E-mail: sekretariat@golf-olomouc.cz

Zážitky co mají švih!
kontakt na recepci: +420 581 112 911