TCM - Juniorský golf

Mládežnický golf a výchova nejmladších golfových nadějí má v našem klubu již dlouhou tradici. Dětem jsou poskytovány výhodné podmínky pro vstup do klubu a mají výborné možnosti pravidelně trénovat v rámci Tréninkového Centra Mládeže pod vedením profesionálních trenérů.

Tréninky pro mládež probíhají celoročně. Děti jsou rozděleny do několika skupin podle věku a dosažené výkonnosti. Trénink je orientován u těch nejmladších především na zvládnutí základů golfové hry a je veden převážně zábavnou formou. U starších jsou tréninkové lekce zaměřeny na zvyšování golfových dovedností a odstraňování chyb jak ve švihu, tak ve strategii hry.

Výkonnostním cílem je snaha mladých hráčů nominovat se do družstev, která reprezentují olomoucký golfový klub na regionálních, republikových i mezinárodních soutěžích. Mladé golfové naděje z Hané se pravidelně zúčastňují řady turnajů určených mládeži i dospělým a ti nejlepší se potom nominují na nejvýznamnější turnaje v jednotlivých regionech České republiky. Přes přísná výkonnostní kritéria obsazují mladí hráči našeho klubu přední místa i na soutěžích Mistrovství České republiky. 

Úplně nejmenší děti ve věku od 5 let získávají první turnajové zkušenosti na klubových turnajích, koncipovaných jak pro děti s hendikepem, tak i bez hendikepu. V rámci Tréninkového centra mládeže jsou vedeni k soutěživosti, k zodpovědnosti, slušnému chování a dodržování golfové etiky.

V prázdninových měsících organizuje GCO pod vedením profesionálních trenérů pro děti a mládež velmi oblíbený tábor se spoustou golfu, her a táborových aktivit. Tábor je zaměřen na zvýšení výkonnosti a zlepšení golfových dovedností účastníků, přičemž členové TCM jsou přijímáni přednostně.

Jsme přesvědčeni, že pro děti jsou v našem klubu vytvářeny skutečně velmi dobré podmínky, a proto uvítáme další mladé zájemce o tuto nádhernou hru.

Zážitky, co mají švih!
kontakt na recepci: +420 733 691 333